Privacyverklaring en klachtenclausule

Privacyverklaring en klachtenclausule

Privacyverklaring en klachtenclausule

Privacyverklaring


We verwijzen graag naar onze privacyverklaring via volgende link.

Verantwoordelijke voor de verwerking


Verzekeringskantoor Boon & Heyninck, Martelarenlaan 8, 9160 Lokeren is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening.

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?


In het algemeen verwerkt Verzekeringskantoor Boon & Heyninck uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden. Verzekeringskantoor Boon & Heyninck verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening,

– informatie te bezorgen;
– commerciële boodschappen te sturen (direct marketing);
– vragen te beantwoorden;
– afspraken te maken,

Verzekeringskantoor Boon & Heyninck kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens


– U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
– U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.
– U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
– Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail naar info@boonheyninck.be of een brief naar Boon & Heyninck, Martelarenstraat 8, 9160 Lokeren sturen.

Cookies & Analytics


Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren.
Als je de cookie aanvaardt, gaat Verzekeringskantoor Boon & Heyninck ervan uit dat je, als je voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.
Meer informatie over cookies en hoe je ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vind je op de website www.allaboutcookies.org.

Links naar andere websites


De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Verzekeringskantoor Boon & Heyninck heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Verzekeringskantoor Boon & Heyninck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.

Herziening privacyverklaring


U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.
Om u daarover te informeren, publiceert Verzekeringskantoor Boon & Heyninck op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.

Klachtenclausule


Je tussenpersoon Verzekeringskantoor Boon & Heyninck is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Vind je dat je met je klacht niet bij je agent terecht kan of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde, dan kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. Tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. Wat als je niet tevreden bent met het antwoord van KBC-Klachtenmanagement? Richt je dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as. Of surf naar www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden

Privacyverklaring


We verwijzen graag naar onze privacyverklaring via volgende link.

Verantwoordelijke voor de verwerking


Verzekeringskantoor Boon & Heyninck, Martelarenlaan 8, 9160 Lokeren is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening.

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?


In het algemeen verwerkt Verzekeringskantoor Boon & Heyninck uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden. Verzekeringskantoor Boon & Heyninck verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening,

– informatie te bezorgen;
– commerciële boodschappen te sturen (direct marketing);
– vragen te beantwoorden;
– afspraken te maken,

Verzekeringskantoor Boon & Heyninck kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens


– U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
– U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.
– U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
– Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail naar info@boonheyninck.be of een brief naar Boon & Heyninck, Martelarenstraat 8, 9160 Lokeren sturen.

Cookies & Analytics


Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren.
Als je de cookie aanvaardt, gaat Verzekeringskantoor Boon & Heyninck ervan uit dat je, als je voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.
Meer informatie over cookies en hoe je ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vind je op de website www.allaboutcookies.org.

Links naar andere websites


De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Verzekeringskantoor Boon & Heyninck heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Verzekeringskantoor Boon & Heyninck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.

Herziening privacyverklaring


U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.
Om u daarover te informeren, publiceert Verzekeringskantoor Boon & Heyninck op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.

Klachtenclausule


Je tussenpersoon Verzekeringskantoor Boon & Heyninck is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Vind je dat je met je klacht niet bij je agent terecht kan of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde, dan kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. Tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. Wat als je niet tevreden bent met het antwoord van KBC-Klachtenmanagement? Richt je dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as. Of surf naar www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden